1S - SL - 790

Thông tin chung

col2

col1

Nội dung đang cập nhật

Đơn giá: 
Thỏa thuận

col3

Tính năng/ Công dụng

1S - SL - 790

Name 1S - SL - 790
Product ID
Lifestyle
Collection Plain Colour
Type of Usage Matt Surface
Product Category Mosaic Tile
Size 300x327.5 mm
300x600 mm
Series 1S
Catagory
Color Black
Price