Phòng xông hơi, phòng xông khô HELO

Thông tin chung

col2

col1

Đơn giá: 
Thỏa thuận

col3

Tính năng/ Công dụng

Type          Size in mm

1               1340x1080x2000
2               1340x1340x2000
3               1600x1080x2000
4               1600x1340x2000
5               1600x1600x2000
6               1600x1850x2000
7               1850x1080x2000
8               1850x1340x2000
9               1850x1600x2000
10             1850x1850x2000
11             1850x2110x2000
12             2110x1340x2000
13             2110x1600x2000
14             2110x1850x2000
15             2110x2110x2000