Phòng sauna / Phòng xông hơi khô nhập khẩu

Thông tin chung

col2

col1

Đơn giá: 
Thỏa thuận

col3

Tính năng/ Công dụng

Type          Size in mm

1               1340x1080x2000

2               1340x1340x2000

3               1600x1080x2000

4               1600x1340x2000

5               1600x1600x2000

6               1600x1850x2000

7               1850x1080x2000

8               1850x1340x2000

9               1850x1600x2000

10             1850x1850x2000

11             1850x2110x2000

12             2110x1340x2000

13             2110x1600x2000

14             2110x1850x2000

15             2110x2110x2000