Phòng xông ướt có sẵn / Phòng steam bath

Thông tin chung

col2

col1

Đơn giá: 
Thỏa thuận

col3

Tính năng/ Công dụng
Model Specification MM
2A 1340*970*2150
2B 1600*930*2150
3D 1500*1500*2150
4A 2120*1340*2150
4B 1600*1440*2150
5A 2120*1340*2150
6A 2120*1930*2150
7A 2120*1930*2150
8A 2120*2520*2150
9A 2120*2520*2150
10A 2120*3110*2150
11A 2120*3110*2150