Phòng xông hơi nước dạng Module

Thông tin chung

col2

col1

Đơn giá: 
Thỏa thuận

col3

Tính năng/ Công dụng
Model
Size(mm)
 
2B-01 1280*1100*2150  
2B-02 1300*1200*2150  
4B 1900*1300*2250  
6B 1900*1900*2250  
8B 1900*2500*2250  
10B 1900*3100*2250  
12B 1900*3700*2250  
6A 2500*1900*2250  
8A 3100*1900*2250  
10A 3700*1900*2250  
12A 4300*1900*2250