Axit chanh

Thông tin chung

col2

col1

Công dụng:

  • Giảm PH trong nước
  • Làm sạch đáy bể
Đơn giá: 
Thỏa thuận