BỂ BƠI HUẤN LUYỆN TIỂU ĐOÀN 93 BỘ TƯ LỆNH CÔNG BINH

Thông tin chung

col2

col1

Tên công trình : Bể bơi huấn luyện 13x25 m
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Tân Tiến
Địa điểm : Thạch Thất, Hà nội
Hạng mục thi công : Thiết bị bể bơi - Máy lọc nước gắn thành bể bơi
 - Cung cấp thi công máy lọc nước bể bơi thông minh
 - Cung cấp lắp đặt thiết bị đèn chiếu sáng dưới nước bể bơi
 - Cung cấp thiết bị dây phao phân làn bơi
 - Cung cấp bộ thiết bị làm vệ sinh đáy bể bơi 
 

Thông tin công trình

HỢP ĐỒNG KINH TẾ CUNG CẤP THI CÔNG MÁY LỌC NƯỚC BỂ BƠI THÔNG MINH

img_9017.jpg

img_9018.jpg

img_1987.jpg

img_1989.jpg

img_1991.jpg

img_1996.jpg

img_2046.jpg

img_2047.jpg

img_2048.jpg

img_2049.jpg

img_2051.jpg

img_2054.jpg

img_2062.jpg